JerzyPinkas.pl

03-09-2012

Ks. Adam Boniecki

Filed under: Solidarność, patriotyzm — Jerzy Pinkas @ 20:36

Ks. Adam Boniecki

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Strona została zbudowana przy pomocy WordPress - (WordPress PL i Hosting)