JerzyPinkas.pl Jerzy Pinkas – fotografie fotografia

25-05-2010

Chyba już ostatni raz na Westerplatte

Filed under: Kombatanci — Jerzy Pinkas @ 23:14

Chyba już ostatni raz na Westerplatte

Kpt. Ignacy Skowron, jeden z ostatnich żyjących obrońców Westerplatte w 1939

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress