JerzyPinkas.pl Jerzy Pinkas – fotografie fotografia

01-05-2016

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Filed under: Solidarność, patriotyzm — Jerzy Pinkas @ 20:08

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress